Zero waste Lab

solution

De doelstelling van Amsterdam is om 65% van ons huishoudelijk afval te scheiden in 2020. Dat percentage ligt nu op 27% terwijl het landelijk gemiddelde op 51% ligt. Het Zero wast lab biedt innovatieve oplossingen om dit te realiseren door het leuker te maken.

Het Zero Waste Lab maakt het leuker en waardevoller om huishoudelijk afval te scheiden. Hoe? Buurtbewoner kunnen hun gescheiden afval bij het Zero Waste Lab inleveren in ruil voor waardemunten. Deze munten kun je bij je lokale ondernemers verzilveren, bijvoorbeeld voor een gratis kopje koffie, korting op je verse groenten, kleding of je nieuwe leesbril. Het ingeleverde afval wordt hergebruikt, gerecycled en geupcycled. 

Sinds kort biedt het Zero waste les ook een oplossing om afvalscheiding bij bedirven te stimuleren. Bedrijven kunnen met een groep medewerkers deelnemen aan 'de anatomische les van de afvalzak'. samen wordt al het eigen bedrijfsafval van de afgelopen maand in grote hallen gesorteerd en onderzocht. waar bestaat het afval met name uit? Hoeveel geld zijn deze stromen, wanneer ze gescheiden zijn eigenlijk waard? Door medewerkers van verschillende niveaus direct met hun neus op de feiten te drukken wordt gedragsverandering gestimuleerd. 

Zero Waste Lab is een project van De Gezonde Stad en wordt uitgevoerd in samenwerking met partners De Regenboog Groep, Ymere, Gemeente Amsterdam, AEB Amsterdam, Milieuwerk Ecocollege en EY.

Facebook Twitter
Twitter LinkedIn™ Facebook
Written by Carien van der Have on 22-03-18 http://zerowastelab.amsterdam

Do you want to comment on this solution?

Latest comments

ZERO waste lab helpt wijken om hun afval te scheiden en bedrijven om inzicht te krijgen in hun afvalstromen.

Participants