Toekomstvisie Nationale Beroepsorganisatie van Accountants

publication

De Nederlandse Beroepsorganisatie van Accountants bracht in december 2016 een visie uit op een nieuwe toekomst waarin maatschappelijke relevantie voorop staat.

Samenvatting

De NBA heeft zich ten doel gesteld een nieuwe en heldere visie te ontwikkelen op de toekomst van het accountantsberoep en de toekomst van de beroepsorganisatie. Dit ideeën-document is een eerste verkenning op weg naar dat doel en een uitnodiging tot meedenken.

Ze richten zich in dit document op de volgens hen belangrijkste opgave van het accountantsberoep: herstel van maatschappelijk vertrouwen. Het document is een aanzet hiertoe en beoogt niet alleen een visie te verkondigen, maar ook als aanzet om te luisteren en samen te gaan werken.  

Inhoudelijk bevat het document een reflectie op de huidige uitdagingen en een perspectief op hernieuwd vertrouwen en maatschappelijke relevantie. Zij noemen dit een visie op een radicaal nieuwe toekomst, waarbij de eigen unieke kracht en expertise wordt ingezet om maatchappelijke waarde toe te voegen. 

Lees hier het volledige rapport.

Twitter LinkedIn™ Facebook
Written by Mirte Schreuder Hes on 04-04-18

Do you want to comment on this library-item?

Latest comments

De Nederlandse Beroepsorganisatie van Accountants bracht in december 2016 een visie uit op een nieuwe toekomst waarin maatschappelijke relevantie voorop staat.

Participants