Slotpublicatie LogiCE: Logistiek als ‘enabler’ van de Circulaire Economie

publication

De logistieke sector heeft alle tools en kennis in huis om een belangrijke schakel te zijn voor het realiseren van een Circulaire Economie in Nederland. Maar hoe geven we deze rol vorm? Tijdens de slotbijeenkomst van LogiCE werd de LogiCE slotpublicatie gepresenteerd, besproken en toegepast waarin deze vraag centraal staat.

De afgelopen twee jaar is binnen het project LogiCE onderzocht hoe de logistieke sector een rol kan spelen in de transitie naar een circulaire economie; Hoe kunnen logistieke spelers hun kennis en positie in ketens inzetten in circulaire businessmodellen? Deze vraag is onderzocht door zowel onderzoek te doen in de wetenschappelijke literatuur als door te kijken naar de praktijk: Vragen op het snijvlak van logistiek en circulair zijn opgepakt en verder uitgewerkt door coalities van wetenschappers en ervaringsdeskundigen uit de praktijk. De inzichten die opgedaan zijn tijdens dit project zijn gebundeld in de Slotpublicatie "Logistiek in een Circulaire Economie"

De slotpublicatie is tijdens de LogiCE Slotbijeenkomst op vrijdag 14 juni als eerste aangeboden aan Jacqueline Bloemhof, Professor Operational Research & Logistics – Wageningen University & Research, en initiator van het programma. Tijdens de bijeenkomst stonden we stil bij de drie afwegingen die centraal staan in deze publicatie:

1 | Centrale vs. Decentrale netwerken

2 | Gecoördineerde vs. Gezamenlijke besluitvorming

3 | Productgericht vs. Servicegericht

Na een korte introductie van de verschillende afwegingen vertelde Simon de Rijke, Docent & Onderzoeker Stadslogistiek van de Hogeschool van Amsterdam, over specifiek de “Afvallogistiek als ‘enabler’ voor de Circulaire Economie” naar aanleiding van zijn praktijkervaring met een project tussen Renewi en SUEZ in Amsterdam Zuid Oost. Daarbij reflecteerde hij ook op de drie afwegingen en hoe deze speelden binnen het project. Zijn belangrijkste toevoeging hierbij was dat het ook vooral belangrijk is om de investeringen en baten van partijen goed en naar verhouding op elkaar af te stemmen.

Om vervolgens ook meteen aan de slag te gaan met de resultaten uit de kennisagenda gingen de deelnemers in gesprek met de ondernemers Martijn Savanije van Spaak Circular Solutions en Vincent Oberdorf van COFA over respectievelijk ‘Ketensamenwerking rond de verwerking van Sinaasappelschillen en koffiedik’ en over ‘Retourlogistiek voor de Textielketen’. De dag werd vervolgens afgesloten met een paneldiscussie met Bas van Bree (TKI Dinalog), Coen Faber (Pure Birds) & Renzo Akkerman (Wageningen University) over de te nemen vervolgstappen. 

Ook in de kennisontwikkeling rond de logistiek in de circulaire economie is nog veel te doen. Hoe gaan we in de toekomst bijvoorbeeld om met materiaalstromen die retour komen, maar die in een andere keten worden ingebracht? Dit vergt een complexe logistieke planning en navenant complexe vormen van logistieke samenwerking. Het onderzoek zal meer en meer multidisciplinair van aard zijn en die samenwerking moeten we zelf nadrukkelijker opzoeken.

​Wij danken iedereen voor zijn of haar medewerking aan de praktijkcases, de slotpublicatie en de slotbijeenkomst en hopen dat de publicatie een nieuw startpunt is om verder te werken aan het realiseren van een logistieke sector die actief en effectief bijdraagt aan het realiseren van een Circulaire Economie.

Heeft u concrete ideeën over of wilt u betrokken worden bij mogelijke vervolgstappen? Neem dan gerust contactmet ons op. Ook zijn we natuurlijk benieuwd naar uw reactie op de inhoud van de publicatie. 

LogiCE is een samenwerking van Wageningen University, Het Groene Brein en Pure Birds, met medewerking van Hogeschool van Amsterdam, Port of Amsterdam en SA DC. Het is uitgevoerd binnen TKI Dinalog en gefinancierd door de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO) en het Amsterdam Institute for Advanced Metropolitan Solutions (AMS).

 

Slotpublicatie: Logistiek in een Circulaire Economie
Twitter LinkedIn™ Facebook
Written by Carien van der Have on 19-06-19

Do you want to comment on this library-item?

Latest comments