Nieuwe Curriculum Avans Hogeschool

publication

Avans Hogeschool heeft afgelopen jaren hard gewerkt aan de ontwikkeling van een nieuw curriculum voor de BE en AC opleiding. Inmiddels wordt sinds dit jaar de eerste lichting studenten opgeleid volgens nieuwe lesmethoden en inhoudelijke structuur.

Het nieuwe curriculum staan drie kernwaarden centraal die het uitgangspunt zijn voor de opleiding: 

  1. Duurzaam - De financieel professional vernieuwt en verbetert met aandacht en respect voor de omgeving waarin hij zich bevindt. Hij lost vraagstukken duurzaam op door zowel aandacht te hebben voor de ontwikkeling in het heden als voor de effecten op de lange termijn.
  2. Samen - De financieel professional maakt het verschil door altijd in verbinding te zijn. Hij werkt (multidisciplinair) samen en speelt daarbij in op de behoefte van de ander. Hij leert goed te luisteren naar wat er nodig is en hij is in staat daarop te reageren.
  3. Integer - De financieel professional is authentiek, eerlijk en oprecht: hij zegt wat hij doet en hij doet wat hij zegt. Zijn handelen komt voort uit zijn moreel kompas.

De strcutuur van de opleiding is gebouwd op twee leerlijnen die verbodnen worden in de vakken en projecten:

  • De vaardighedenleerlijn, gericht op het ontwikkelen van een persoonlijke en profesionele beroepshouding. 
  • De kennisleerlijn, waarin de vakinhoudelijke competenties worden aangeleerd en een solide kennisbasis wordt aangelegd.

Deze twee leerlijnen worden verbonden door authentieke beroepsvraagstukken die in samenwerking met partijen uit het bedrijfleven worden vormgegeven. De toetsing van deze drie elementen wordt op verschillende manieren gedaan.

Het gehele curriculum vraagt om een nieuwe rol van docenten. Naast het overbrengen van kennis ondersteunen docenten studenten door middel van coaching. ook hebben studenten een praktijbuddie uit het werkveld die hen meer leert over de mogelijkheden na de studie.

bekijk de blauwdruk, die als uitgangspunt diende voor dit curriculum hier bekijk de blauwdruk, die als uitgangspunt diende voor dit curriculum hier
Twitter LinkedIn™ Facebook
Written by Carien van der Have on 21-11-17

Do you want to comment on this library-item?

Latest comments

Avans heeft een nieuw curriculum vormgegeven voor het het eerste jaar van de opleiding AC & BE. Het eerste kwartaal van het eerste jaar is inmiddels met succes afgerond.

Initiator

Participants