Lectorenplatform Circulaire Economie presenteert: Publicatie Circulaire Economie in de praktijk

publication

Lectoren hebben alles in huis om de praktijk te helpen naar een circulaire economie. Vrijdag 15 maart presenteerde het Lectorenplatform Circulaire Economie in Utrecht tijdens het Netwerkevent Circulaire Economie de publicatie ‘Circulaire economie in de praktijk’ met opbrengsten en successen van twee jaar samenwerking.

Het eerste exemplaar werd vrijdag tijdens het netwerkevent uitgereikt aan het bedrijfsleven, in de persoon van Maria van der Heijden, directeur van MVO Nederland. 


>> Via deze link kun je online door de publicatie bladeren.


De transitie naar een circulaire economie, waarin het draait om hergebruik van producten en grondstoffen met zo min mogelijk waarde-vernietiging, is een enorme opgave. Het Lectorenplatform Circulaire Economie is twee jaar geleden opgericht om de transitie naar een circulaire economie met kennis en expertise te ondersteunen. 
 

Kennis voor het oprapen
‘Kennis over circulaire economie ligt voor het oprapen bij hogescholen’, zegt Nies Rijnders, de programmamanager van het lectorenplatform. ‘Lectoren en onderzoekers hebben volop toegepaste kennis klaarliggen om de maatschappij verder te helpen. Bijvoorbeeld hoe je circulaire businessmodellen financiert, of hoe je producten, gebouwen en gebieden circulair kunt ontwikkelen en ontmantelen. Maar ook thematieken als duurzame kunststoffen, circulair textiel en hoe restmaterialen eindeloos opnieuw kunnen worden ingezet, behoren tot de scope van het platform’. 


Krachtig netwerk
Binnen het platform is in twee jaar tijd een krachtig netwerk ontstaan van lectoren, onderzoekers en vertegenwoordigers van de topsectoren logistiek en creatieve industrie die hun kennis willen delen. Het lectorenplatform werkt over grenzen van sectoren, kennisinstellingen, organisaties heen. Rijnders: ‘Leden van het platform gingen de afgelopen twee jaar al met vijftien vraagstukken en onderzoeksprojecten uit de praktijk aan de slag. Aangesloten leden ondersteunen vanuit lectoraten bijvoorbeeld bij kennisvragen van ondernemers, ook wordt er gezamenlijk onderzoek gedaan naar circulaire ondernemerschap onder MKB’ers’. 

Over de publicatie
De publicatie Circulaire Economie in de praktijkbevat opbrengsten en successen van twee jaar succesvolle samenwerking tussen de 46 leden van het platform. De publicatie is een coproductie van lectoren, leden en betrokken van het platform uit verschillende domeinen en hogescholen van het land. 

Over het lectorenplatform circulaire economie
Het lectorenplatform is in 2017 opgericht, met steun van het Nationaal Regieorgaan Praktijkgericht onderzoek SIA. Inmiddels bestaat het platform uit 46 actieve leden. Naast 25 (associate) lectoren van dertien hogescholen zijn vertegenwoordigers vanuit de topsectoren Logistiek en Creatieve industrie, Het Groene Brein en onderzoekers van universiteiten aangesloten bij het Lectorenplatform. Meer weten of meedoen? Meer informatie is te vinden op www.lectorencirculaireeconomie.nl / kaart.lectorencirculaireeconomie.nl 
 

De foto's geven een impressie van het slot- en doorstartevenement op 15 maart 2019.

Presentatie plenaire programma Presentatie Keynote Maria van der Heijden Presentatie Hogeschool Utrecht, Ruben Vrijhoef Presentatie Werksessie 1 - Op zoek naar Op zoek naar veranderende rol van afvalinzamelaars, Han van Kleef 15.01.2019 Presentatie Werksessie 2 - Prutsenderwijs Duurzaam, Egbert Dommerholt >> Gebruik van de slides is toegestaan onder vermelding van: Dommerholt, E. (2019). Prutsenderwijs Duurzaam Presteren; Over het Wat, Waarom en Hoe van Duurzame Ontwikkeling en de Circulaire Economie. Uitgeverij Boekscout, Soest. Presentatie Werksessie 3 - De Winst van Duurzaam ondernemen, Marleen Janssen Groesbeek
Twitter LinkedIn™ Facebook
Written by Dianne de Fijter on 18-03-19

Do you want to comment on this library-item?

Latest comments