Kenniskaart Natuurlijk Kapitaal

publication

Natuurlijk kapitaal is de voorraad van natuurlijke hulpbronnen die samen in materialen en diensten voorzien voor de mens. Wanneer we erkennen dat dit een grote waarde heeft voor onze economie en samenleving zouden er veel zaken veranderen. Op de kenniskaart worden de belangrijkste publicaties over dit thema gestructureerd verzameld en samengevat.

Natuurlijk kapitaal is de voorraad aan natuurlijke hulpbronnen, zoals planten, dieren, water, bodem en mineralen. Samen leveren zij goederen en diensten die de basis vormen voor onze economie en ons welzijn.

Het gebruik van natuurlijk kapitaal is pas duurzaam als de natuur (de biodiversiteit) niet verder wordt aangetast maar de kans krijgt om zich te herstellen. Dan leven we van de rente van het kapitaal. Op dit moment werkt onze wereldeconomie nog niet zo. Alleen goederen die direct verhandeld worden, zoals gevangen vis, hebben een economische waarde. De kosten van een verzwakt marien ecosystem door overbevissing, vervuiling en klimaatverandering, worden (nog) nauwelijks in rekening gebracht. Daarmee teren we in op het kapitaal. (bron: EcoValue, 2018)

Meer informatie over dit thema is te vinden op de kenniskaart. Deze kennis is gestructureerd in basis van hoofdvragen en deelvragen. Voor zowel basiskennis rond de betekenis van natuurlijk kapitaal als verdiepende kennis, over de verschillende consequenties van van natuurlijk kapitaal voor ondernemers, financiele instanties en overheden, kun je terecht bij de kenniskaart.

Deze is te vinden via kenniskaarten.hetgroenebrein.nl

Hier kun je ook de kenniskaart Circulaire Economie vinden.

 

Twitter LinkedIn™ Facebook
Written by Carien van der Have on 14-12-17

Do you want to comment on this library-item?

Latest comments

Op de kenniskaart Natuurlijk kapitaal worden publicaties en rapporten over het thema natuurlijk kapitaal verzameld en samengevat.

Initiator

Participants