Kwaliteitshandboek onderzoek

publication

Kwaliteit van onderzoek en integriteit van onderzoekers staat sterk in de belangstelling. Om de kwaliteit van onderzoeken te verbeteren, heeft het Kenniscentrum Business Innovation (KCBI) van de Hogeschool Rotterdam een kwaliteitshandboek ontwikkeld met praktische richtlijnen en checklists.

Met dit kwaliteitshandboek beoogt het Kenniscentrum Business Innovation de onderzoekcultuur  te verbeteren, meer aandacht te creëren voor wetenschappelijke integriteit en kwaliteitsstandaarden in het onderzoek en de infrastructuur voor kwaliteitsborging van het onderzoek te versterken. Er is gebruik gemaakt van het kwaliteitshandboek dat in 2015 door Kenniscentrum Zorginnovatie is geschreven; deze is aangescherpt en toegesneden naar de praktijk en context van het kenniscentrum.

Het handboek is opgebouwd langs de fases van een onderzoeksproject. Daarna is een hoofdstuk met overige aspecten van kwaliteit bij het kenniscentrum opgenomen.

- Voorfase van het onderzoek
- Gegevensverzameling
- Analyse van de gegevens
- Rapporteren van de analyses/ communicatie
- Opslag en beheer van gegevens
- Overige kwaliteitsaspecten van het kenniscentrum

Het Kenniscentrum stelt het handboek ter inspiratie vrij beschikbaar voor andere lectoren en onderzoekers. Het is te downloaden via onderstaande link.


 © Copyright Kenniscentrum Business Innovation.  

 

Kwaliteitshandboek Kenniscentrum Business Innovation
Twitter LinkedIn™ Facebook
Written by Dianne de Fijter on 15-06-18

Do you want to comment on this library-item?

Latest comments

Het Kenniscentrum Business Innovation van de Hogeschool Rotterdam heeft een kwaliteitshandboek opgesteld om lectoren te helpen bij onderzoeken kwalitatief te verbeteren.

Initiator

Participants