Integrated Reporting en de veranderende rol van de accountant

publication

Tijdens zijn masterscriptie onderzocht Renaldo van Stein bij Ernst & Young de invloed van de toegenomen aandacht voor maatschappelijke verslaglegging en Integrated Reporting op de rol van de accountant. In zijn rapport beschrijft hij de verwachtte veranderingen in de rol van accountant en schetst hij aanbevelingen om hierop voorbereid te zijn.

Integrated Reporting biedt de mogelijkheid om de toegevoegde waarde van de accountant te versterken. Van oorsprong ligt de rol van de accountant bij de controle van de financiële verslaggeving, waarbij de accountant nu ook in de behoefte van belanghebbenden kan voorzien om ook bij de niet-financiële verslaggeving dezelfde rol te vervullen, vanuit een ander perspectief. 

Deze verandering zal naar verwachting leiden tot drie rollen voor de accountant: 

  1. Assuranceverschaffer - naast assurance over de compleetheid en consistentie van het bestuursrapport zal er assurance over niet-financiele informatie gevraagd worden. 

    Assurance moet hierbij in het breder perspectief van geloofwaardigheid en vertrouwen worden gezien. Hierbij gaat het om een samenspel tussen een goed raamwerk voor de verslaggeving, goede governance, meer interactie met stakeholders, interne controle en assurance.

  2. Rapporteur - De rol van de accountant als rapporteur in het kader van Integrated Reporting vraagt om nieuwe competenties en kennis. Naast het kennen van passende raamwerken zal de accountant steeds vaker een gesprekspartner voor de onderneming zijn. Hiervoor moet de accountant zich bewust worden van de brede context waarin een onderneming zich bevind en in staat zijn om hierop te reflecteren. 

  3. Adviseur - Veel bedrijven hebben advies en ondersteuning nodig in het implementeren van Integrated Reporting in hun organisatie. Dit vraagt om een bedrijfsspecifieke aanpak waar de accountant dé aangewezen professional voor is.

 

Lees het volledige rapport hier
Twitter LinkedIn™ Facebook
Written by Carien van der Have on 01-05-18

Do you want to comment on this library-item?

Latest comments

De toegenomen aandacht voor Integrated reporting vraagt om een verandering in de rol van de accountant om te voorzien in de verbreedde informatiebehoefte.

Initiator

Participants