Inspiratiedocument Netwerk FAN

publication

Het doel van FAN is bij te dragen aan de aanpassing van de curricula van hogere opleidingen voor financials en accountants, zodat de uitstroom van professionals vanaf 2019 kennis draagt van hun rol in de nieuwe economie en daarbij behorende vormen van financiering, accounting en rapporteren.

In het eerste jaar (2014-15) heeft het accent van FAN gelegen op het verkennen van de inhoud: 'Wat is die nieuwe economie?' (focus op SDG’s en op inclusief, circulair en ‘low-carb’ ondernemen), 'Hoe zien toekomstige rapportages eruit ?' (integrated reporting, meer forward looking) en 'welke modellen horen daarbij die ten grondslag kunnen liggen aan aanpassingen van de curricula en de diverse vakinhouden?'.

Uiteindelijk is gekozen voor het Businessmodel van IIRC, waarvan de kern is dat ondernemingen niet werken aan waardecreatie van één, maar van zes kapitalen. De resultaten van de gezamelijke zoektocht naar de waarde van dit model voor de opleidingen en de vranderingen die nodig zijn zijn gebundeld in  een ‘Inspiratiedocument’, dat op ruime schaal verspreid is. 

 

Hieronder is het te downloaden.

Inspiratiedocument Netwerk FAN
Twitter LinkedIn™ Facebook
Written by Carien van der Have on 02-01-18

Do you want to comment on this library-item?

Latest comments

Het inspiratie document van Netwerk FAN beschrijft de benodigde veranderingen om het financiële en accountancy onderwijs te laten aansluiten bij de nieuwe economie.

Initiator

Participants