FAN tijdens het LOOFC 2019

publication

Op 4 en 5 april vond bij Hogeschool Zuyd te Sittard de jaarlijkse Tweedaagse van het LOOFC (Landelijk Overleg Opleidingen Finance & Control) plaats. De landelijke tweedaagse wordt gezien als een mooi moment voor docenten, teamleiders en opleidingsmanagers om kennis te delen op het gebied van nieuwe ontwikkelingen op het vakgebied van Finance & Control.

Het programma op de vrijdagochtend stond in het teken van het FAN-platform. In het najaar van 2018 heeft de pilot Train-de-Trainer gedraaid waar een aantal hogescholen en universiteiten aan deelgenomen hebben. De tweedaagse was een mooi moment om hier opvolging aan te geven. Bouwe Taverne gaf een inleiding over Finance & Accountancy in de nieuwe economie en deed dit aan de hand van een aantal denk- en werkmodellen die een kader kunnen geven waarbinnen je duurzaamheid vorm kan geven in het curriculum. Ook werd ingegaan op waar we nu staan, de nieuwe Economie (wat is dat dan) en de rol van Finance daarin. Aansluitend gaf Hanneke Oude-Elberink de ervaringen bij Avans met het integreren van de materie in het nieuwe curriculum waarbij zij aangaf dat het samendoen eigenlijk het belangrijkste is om stappen te maken tot integratie in het curriculum. Na het in groepjes besproken te hebben wat nodig is om duurzaamheid in het curriculum te integreren werd door veel deelnemers aangegeven dat op dit moment een kader ontbreekt. De werk- en denkmodellen die door Bouwe en Hanneke besproken werden kunnen hierbij helpen. Verder was er ook behoefte aan een cursus Train-de-Trainer bij een drietal hogescholen. Tot slot bracht Bouwe het platform FAN onder de aandacht waar eenieder inspiratie op kan doen, kennis kan delen, verbinding van de theorie en praktijk kan maken en eenieder zich kan aanmelden.

Benieuwd naar de presentaties van Hanneke en Bouwe met daarin de besproken werk- en denkmodellen? Deze kan je downloaden via onderstaande links.

Netwerk FAN - Bouwe Taverne Avans - Hanneke Oude-Elberink
Twitter LinkedIn™ Facebook
Written by Aranka Dijkstra on 10-04-19

Do you want to comment on this library-item?

Latest comments

Op 4 en 5 april 2019 vond bij Hogeschool Zuyd te Sittard de jaarlijkse Tweedaagse van het LOOFC (Landelijk Overleg Opleidingen Finance & Control) plaats. Netwerk FAN was er bij!

Initiator

Participants