Efficiënte retourlogistiek zorgt voor versnelling circulair ondernemen

publication

De nieuwe verdienmodellen die uit de circulaire economie voortkomen, zorgen voor grote verschuivingen in verschillende sectoren. Bij producerende sectoren is de link met de circulaire economie snel gevonden. De sector Transport en Logistiek heeft een duidelijk faciliterende rol.

Alles van waarde - Circulariteit door de sectoren heen

Voor een overgang naar de circulaire economie is het belangrijk dat product- en transportstromen maximaal worden aangepast. Doordat de behoefte aan herbruikbare materialen toeneemt, ontstaan nieuwe goederenstromen. Zoals retourlogistiek: niet vóóruit, maar terug de keten in. Hiervoor moeten bevoorradingsketens worden aangepast. Een voorwaarde is dat logistieke ondernemers meer inzicht krijgen in veranderende productieprocessen bij opdrachtgevers. Verder is de sector een grootverbruiker van fossiele brandstoffen en speelt ze een rol in de overgang naar alternatieve energiedragers. Zo is optimalisatie van de beladingsgraad een uitdaging waarbij deelplatforms een oplossing kunnen zijn. Via deze weg kunnen logistieke netwerken met elkaar worden verbonden, wat ze geschikt maakt om circulaire ketens vorm te geven. Dat vereist een meer intensieve ketensamenwerking tussen opdrachtgevers en vervoerders. Alleen via deze weg kunnen bedrijven uit de sector Transport en Logistiek hun faciliterende rol in de circulaire economie realiseren.

Twitter LinkedIn™ Facebook
Written by Coen Faber on 01-07-17

Do you want to comment on this library-item?

Latest comments

Als Nederland haar ambitie van een volledig circulaire economie in 2050 wil waarmaken, moeten ook bedrijven in de transportsector omschakelen naar een nieuw businessmodel, stelt ABN AMRO.

Initiator

Participants