De waarde van de BSC voor de accountant en controller (Passioned Group)

publication

Leo Kerklaan van Passioned Group stelt dat de bezwaren van de ‘ouderwetse’, maar nog steeds veelvuldig toegepaste, manier van financiële rapportage met de BSC kunnen worden opgevangen. Het sterke punt van de BSC is dat niet-financiële prestatiemaatstaven worden gepresenteerd die voorspellende waarde bezitten voor de toekomstige bedrijfsresultaten.

Samenvatting

De Balanced Score Card motiveert accountants om ook naar drie andere perspectieven dan alleen he financiële te kijken. Ook niet-financiële prestaties moeten dus toetsbaar worden gemaakt. Hier bestaan geen standaard eenheden voor en zal dus wel de complexiteit van het werk vergroten.

De voordelen van dit middel zijn echter groot. Door het gebruik van de Balanced Score Card kan de accountant een meer adviserende functie vervullen. Accountants hebben de tools om ondernemingen door te lichten en klanten te adviseren over hun verdienmodel door het inzichtelijk te maken en te kwantificeren. 

Bij bedrijven die de BSC hanteren kan de accountant bijdragen om de aansluiting bij de planning en controlcyclus te realiseren.Voor de accountant en controller ontstaan door het gebruik van de BSC nieuwe mogelijkheden om met de leiding van de onderneming over beleid te communiceren.

Door het gebruik van de BSC kunnen accountants en controllers hun waarde voor organisaties aanzienlijk vergroten.

Lees hier het hele artikel.

Twitter LinkedIn™ Facebook
Written by Mirte Schreuder Hes on 04-04-18

Do you want to comment on this library-item?

Latest comments

blabla

Participants