Slotbijeenkomst LogiCE

14 June 2019, 12:30 - 17:00. Utrecht, Free

agenda
Slotbijeenkomst LogiCE

14 June 2019 12:30 - 17:00

Beste geïnteresseerde in Logistiek en Circulaire Economie,

Bij deze willen we je van harte uitnodigen voor de Slotbijeenkomst van project LogiCE die plaats zal vinden op vrijdag 14 juni van 12:30 – 17:00 uur in Utrecht. In deze uitnodiging vind je meer informatie over de context van deze bijeenkomst en het programma.

Logistiek in een circulaire economie

Nederland ontwikkelt zich in de richting van een circulaire economie. Steeds meer producten worden zo ontworpen dat ze na gebruik kunnen worden hergebruikt, gebruikers worden ondersteund in het optimaal gebruiken van producten d.m.v. circulaire servicemodellen en diverse technische innovaties maken hoogwaardig hergebruik van materiaalstromen mogelijk.

De verbinding tussen deze ontwikkelingen ligt voor een belangrijk deel in de logistieke sector. Een circulaire economie vraagt om elementen die in de logistieke sector al lang worden ingezet: Het traceren en monitoren van producten en materiaalstromen, het faciliteren van servicemodellen, het inrichten van een ketensamenwerking m.b.v. een objectieve ketenregisseur, en het verbinden van reststromen aan partijen die het als grondstof gebruiken.

LogiCE

De afgelopen twee jaar is binnen het project LogiCE onderzocht hoe de logistieke sector een rol kan spelen in de transitie naar een circulaire economie; Hoe kunnen logistieke spelers hun kennis en positie in ketens inzetten in circulaire businessmodellen? Deze vraag is onderzocht door zowel onderzoek te doen in de wetenschappelijke literatuur als door te kijken naar de praktijk: Vragen op het snijvlak van logistiek en circulair zijn opgepakt en verder uitgewerkt door coalities van wetenschappers en ervaringsdeskundigen uit de praktijk.

Slotconferentie

Na twee jaar is project LogiCE afgerond. Tijdens de Slotbijeenkomst worden de resultaten gepresenteerd in de vorm van een slotpublicatie waarin de belangrijkste bevindingen uit de theorie en de praktijkcases zijn gebundeld.
Daarnaast gaan we actief aan de slag met actuele vraagstukken van ondernemers in co- creatie workshops. Als afsluiting wordt gezamenlijk besproken wat de eerstvolgende stappen zijn: Hoe gaan we verder?

Komt u ook naar de slotconferentie?

  • Leer meer over de afwegingen die logistieke spelers moeten maken in een circulaire economie, en ontvang als eerste de slotpublicatie van LogiCE
  • Denk mee over de mogelijke rol van logistieke spelers in een circulaire economie, en
  • Draag bij aan concrete vraagstukken vanuit de praktijk.

 

Programma

12:30 – 13:30        | Inloop & Lunch

13:30 – 13:35        | Welkom door dagvoorzitter – Mark Beumer 

13:35 – 13:50        | Interview: Uitkomsten LogiCE

Interview met Antoine Heideveld (Directeur Het Groene Brein, initiatiefnemer van LogiCE) en Renzo Akkerman (Associate Professor Operational Research & Logistics, Wageningen University & Research, Projectleider LogiCE) over de aanleiding, de opzet en de uitkomsten van LogiCE.

13:55 – 14:05        | Publicatie
De slotpublicatie van project LogiCE wordt als eerste overhandigd aan Jacqueline Bloemhof, Professor Operational Research & Logistics – Wageningen University & Research en initiatiefnemer van LogiCE. Zij geeft een korte reflectie.

14:05 – 14:35        | Key note: Simon de Rijke 

Simon de Rijke (Docent/onderzoeker Stadslogistiek, Hogeschool van Amsterdam) beantwoordt vanuit zijn ervaringen  binnen het en onderzoek in de afvallogistiek de vraag: “Hoe kan logistiek een enabler zijn voor een circulaire Economie?” ook reflecteert hij op de uitkomsten van project LogiCE.

14:40 – 15:00        | Koffie Break

15:00 – 15:50        | Break-out sessies (2 parallelsessies)

A. Logistiek in een Productgerichte of Service gerichte keten

Hoe kan logistiek een circulaire keten ondersteunen waarin een circulair product wordt verkocht of waar een product als service model wordt gevolgd? Welke consequenties heeft elk type keten dit voor een logistiek dienstverlener of verlader? Aan de hand van voorbeeldcases gaan we over deze vraag in gesprek.

B. Logistiek in een keten met gecoördineerde of gezamenlijke besluitvorming

Hoe kan logistiek een circulaire keten ondersteunen waarin gezamenlijke besluitvorming plaatsvindt of waar juist een ketenregisseur de samenwerking coördineert? Welke consequenties heeft elk type keten dit voor een logistiek dienstverlener of verlader? Aan de hand van voorbeeldcases gaan we over deze vraag in gesprek.

16:00 – 16:30         | Debat: Logistiek voor een circulaire economie: centraal of decentraal georganiseerde ketens?

Er wordt vaak aangenomen dat decentrale ketens de beste keus zijn in een circulaire economie. Maar in de praktijk zijn de meningen hierover verdeeld. Welke randvoorwaarden maken de keus voor de decentraal of centraal georganiseerde keten beter? Beiden perspectieven worden toegelicht aan de hand van concrete voorbeeld cases:

  • Alistair Beames, Post Doc onderzoeker bij Wageningen University & Research, beschrijft hoe afvalverwerker Meerlanden juist geozen heeft voor een centrale verwerkingscentrale om zo zeker te zijn van een efficient verwerkingsproces.
  • Binnen GroenCollect wordt juist bewust gekozen voor decentrale verwerking van organisch afval met in iedere gemeente een eigen keten. 
  • Spaak Circular Solutions overweegt beiden opties oor hun nieuw op te zetten fabriek waarin sinaasappelschillen en koffiedrab verwerkt kunnen worden tot nieuwe producten. Welke optie past het best bij hun productketen?

16:30 – 17:00        | Paneldiscussie: de volgende stap

Als afsluiter kijken we vooruit: wat is de volgende stap voor slimme logistiek in een circulaire economie? Vanuit drie perspectieven worden inzichten gedeeld. Aan het woord komen:

  • Bas van Bree – Programmamanager Circulaire economie, TKI Dinalog - onderzoek
  • Coen Faber – Aanjager van duurzame logistiek en circulair ondernemerschap - praktijkperspectief
  • Renzo Akkerman – associate professor Operational Research & Logistics - wetenschapsperspectief

17:00 – 17:30        | Afsluiting & Borrel

 

Deelname is gratis maar enkel op reservering toegankelijk. Stuur om je aan te melden een

mailtje met je naam en emailadres naar carien.vanderhave@hetgroenebrein.nl.

Praktisch

Wanneer: Vrijdag 14 juni, 14:00 – 17:30 uur
Waar: VechtclubXL, Europalaan 2B, Utrecht
Aanmelden: Stuur een mailtje met naam, organisatie en emailadres naar carien.vanderhave@hetgroenebrein.nl.

 

We horen graag of je erbij kunt zijn!

Hartelijke groeten namens het kernteam van LogiCE

Aranka Dijkstra - Aranka.dijkstra@hetgroenebrein.nl - 06 20 26 28 43
Carien van der Have - Carien.vanderhave@hetgroenebrein.nl - 06 27 32 22 29

 

Twitter LinkedIn™ Facebook
Written by Carien van der Have on 27-05-19

Do you want to comment on this event?

Latest comments