Expertbijeenkomst: Retourlogistiek voor circulair bouwen

19 December 2017, 14:00 - 17:30. Havenbedrijf Amsterdam, Free

agenda
Expertbijeenkomst: Retourlogistiek voor circulair bouwen

19 December 2017 14:00 - 17:30

De Haven van Amsterdam werkt al enige tijd aan het stimuleren van Circulair bouwen in de regio. Circulair bouwen betekent een toename in logistieke bewegingen. Hoe zorgen we dat de impact hiervan zo laag mogelijk blijft? Door het logistieke systeem slim in te richten. Denk mee over dit vraagstuk tijdens de expertbijeenkomst op 19 december 2017.

Circulair bouwen betekent een toename in logistieke bewegingen: verschillende reststromen krijgen verschillende bestemmingen na de sloop, en verschillende bouwmaterialen komen vanuit verschillende locaties. Het Havenbedrijf van Amsterdam heeft de ambitie om als hub voor circulair bouwen een rol te spelen in dit systeem. De uitdaging hierbij is: Hoe verminderen we de impact van de logistiek die bij circulair bouwen hoort?

Over deze vraag gaat het havenbedrijf graag het gesprek aan met experts uit de wetenschap en de praktijk tijdens een expertbijeenkomst. Bij deze willen we u van harte uitnodigen om hierbij aanwezig te zijn.

Praktische Details

Datum & Tijd:19 december 2017, 14:00 – 17:30

Locatie: Hoofdkantoor Havenbedrijf Amsterdam, De Ruijterkade 7, 1013 AA Amsterdam

Aanmelden: via de button  boveneaan de deelnemerslijst rechts, of door te mailen naar Carien van der Have (carien.vanderhave@hetgroenebrein.nl - 06 27 32 22 29). 

Uitgangspunten

In de haven van Amsterdam liggen kansen voor circulair bouwen. Verschillende onderzoeken hebben al aangetoond dat de Haven een goede plek is om een circulaire hub voor de bouw te creëren. Hierover is meer te lezen in het rapport  Amsterdam, een Visie en Routekaart voor de regio  het rapport De Amsterdamse haven draait (groen) door of de website van de haven van Amsterdam.  

Om dit op een goede manier te organiseren is het van belang dat ook het logistieke systeem slim wordt ingericht. Hierbij ligt de focus op het verminderen van de impact van transportbewegingen door

 1. Transportbewegingen slimmer te organiseren. Hierbij kan gedacht worden aan het anders organiseren van transport, het gebruiken van al bestaande infrastructuur, en het samenbrengen van stakeholders die transport kunnen combineren.
 2. Transportbewegingen voorkomen door lokaal meer mogelijk te maken. Hierbij kan gedacht worden aan het aantrekken van nieuwe bedrijvigheid in de haven die het lokaal sluiten van kringlopen mogelijk maakt: Door technieken te faciliteren die reststromen uit de sloop omzetten in waardevolle grondstoffen voor de bouw 

De haven van Amsterdam is op zoek naar inzicht in de kansen en uitdagingen voor deze twee  oplossingsrichtingen.

Programma

13:30 Inloop

14:00 Welkom & agenda

14:10 Situatieschets: Jan Egbertsen geeft een toelichting op de huidige activiteiten van de haven die bijdragen aan het ontwikkelen van de haven tot circulaire hub en het organiseren van een slim logistiek systeem voor circulair bouwen.

14:25 Toelichting werkvorm – Kan de impact van toegenomen retourlogistiek worden verminderd door dit als haven van Amsterdam slim in te richten? Hierover gaan we in gesprek in twee rondes:

14:30 Ronde I

Oplossing 1: Transportbewegingen slimmer te organiseren. Hierbij kan gedacht worden aan het anders organiseren van transport, het gebruiken van al bestaande infrastructuur, en het samenbrengen van stakeholders die transport kunnen combineren.

Vragen:

 1. Welke kansen zien we voor deze oplossingsrichting
 2. Welke barrières zien we voor de oplossingsrichting?
 3. Hoe kun je dit organiseren?
 4. Welke partijen in de haven en de stad  zouden meer kunnen samenwerken op deze manier?
 5. Passen deze ideeën ook strategisch bij de haven?

15:00 Pauze - Koffie en Thee

15:15 Ronde II

Oplossing 2: Transportbewegingen voorkomen door lokaal meer mogelijk te maken. Hierbij kan gedacht worden aan het aantrekken van nieuwe bedrijvigheid in de haven die het lokaal sluiten van kringlopen mogelijk maakt: Door technieken te faciliteren die reststromen uit de sloop omzetten in waardevolle grondstoffen voor de bouw 

Vragen:

 1. Welke kansen zien we voor deze oplossingsrichting
 2. Welke barrières zien we voor de oplossingsrichting?
 3. Hoe kun je dit organiseren?
 4. Welke partijen in de haven en de stad  zouden meer kunnen samenwerken op deze manier?
 5. Passen deze ideeën ook strategisch bij de haven?

16:00 Plenaire terugkoppeling

16:15 Roadmap  - Wat is de volgende stap?

17:00 Afsluiting & Borrel

 

 

Twitter LinkedIn™ Facebook
Written by Carien van der Have on 30-11-17

Do you want to comment on this event?

Latest comments