Recycling van composieten Rotorbladen

question

Windmolens voorzien ons van duurzame energie. Maar in de snelle ontwikkeling van de technologie worden er ook veel windmolens afgedankt. Wat kunnen we doen met deze reststroom hoogwaardig materiaal? En hoe duurzaam is het hergebruiken van composiet eigenlijk? Dit vraagstuk werd ingebracht door Extreme Ecosolutions en opgepakt binnen LogiCE.

Vraagstuk

Sebastiaan Verheijen (Extreme Ecosolutions) heeft in nauwe samenwerking met FFI een proces ontwikkeld waarin oud composiet materiaal wordt vermalen zodat het opnieuw benut kan worden. Op deze manier kan onder meer natuursteen worden nagemaakt dat kan worden gebruikt voor de productie van bakstenen, siertegels, grafstenen en wasbakjes. De grondstof hiervoor bestaat uit oude winmolen wieken die nu nog worden verband. Composiet is het hoofdingrediënt van een blad, het staat beter bekend als met glasvezel versterkt polyester. Dit materiaal is hoogcalorisch: bij verbranding van 1 kilo komt gemiddeld 2,2 kilo CO2 vrij.

Extreme Ecosolutions kan in plaats van verbranding dit hoogwaardige materiaal omzetten in producten (siertegels, wasbakjes, bakstenen etc.) onder de merknaam 'Carinthia'. De aanname is dat dit een besparing in CO2 uitstoot oplevert, goed is voor het milieu en ook financieel een goed rendement oplevert.

Om deze aannames te kunnen bewijzen is er een expertbijeenkomst georganiseerd waar met verschillende wtenschappers isn nagedacht over de volgende vragen:

  1. Levert de productie van Carinthia producten inderdaad een grote mate van CO2 besparing op?
  2. Hoe is dit concept in co-creatie met partijen die investeren in windenergie door te ontwikkelen? Met andere woorden, hoe kan een grootschalige toevoer van oude windmolenwieken worden georganiseerd?

Resultaten

De belangrijkste uitkomsten van de expertbijeenkomst zijn:

  • Er zijn meerdere LCA-studies nodig om de aananmes over milieuimpact te toetsen - Om het verschil in milieuimpact tussen het verbranden van rotorbladen  en het verwerken van rotorbladen tot producten te bepalen zijn meerdere studies nodig. Dit verschil hangt namelijk af van
    • Het product dat gemaakt wordt van de reststroom composiet. Elk product vraagt om een andere verwerkingstechniek, afwerking, en productie stappen die meegenomen moeten worden in de vergelijking.
    • De herkomst en kwaliteit van de reststroom composiet. Naast composiet uit afgedankte rotorbladen kunnen ook snijresten composiet uit productieprocessn gebruikt worden als bron. Deze stroom is van een hogere kwaliteit waardoor er andere productene en afwerkingen mogelijk zijn.
  • Lucht gebruiken as vulmateriaal. - Om de producten niet te zwaar te maken wordt kurk gebruikt als vulmiddel van de siertegels. De miloeiuimpact van kurk is echter niet heel goed waardoor er naar een alternatief gezocht moet worden. Een bijzondere mogelijk die genoemd werd is lucht, alhoewel dit technisch lastig wordt gezien de malconstructie. Hier kan de TU Eindhoven mogelijk bij helpen.
  • Economische haalbaarheid moet getoetst worden - er zijn verschillende bronnen mogelijk van reststromen composiet. Afhankelijk van 

  • Stabiliteit in toevoer van windmolen wieken - Om een voldoende stabiele toevoer van composiet en rotorbladen te verzekeren is samenwerking met de eigenaars van windmolens van belang. De eerste stap hierin kan zijn om de milieuimpact, die berekend gaat worden met de LCA studies, aan te tonen, en door gebruik te maken van duurzame netwerken als MVO Nederland.

Naar aanleding van deze bijeenkomst zijn afspraken gemaakt om de LCA studies in gang te zetten. 

 

 

 

Proposed solutions (0)

Twitter LinkedIn™ Facebook
Written by Carien van der Have on 19-04-18

Do you want to comment on this challenge?

Latest comments

01 Apr 2021
Comment from Ton

De mogelijkheden van hergebruik van composiet is een vraag die ik mezelf al jaren stel. Ik ben benieuwd naar de LCA-studies!

Wat gebeurt er met afgedankte rotorbladen van windmolens? Dit hoogwaardige composiet kan worden hergebruikt als basis materiaal voor tal van producten door Extreme Ecosolutions.

Initiator

Participants