Inventarisatie van bouwmaterialen in de stad

question

Sinds enkele jaren heeft de gemeente Rotterdam praktijkervaring opgedaan met het inzichtelijk maken van de mogelijkheden van hergebruik van afvalmaterialen in de bouw.

 

Zo heeft Rotterdam het project ‘Slim Slopen’ gedaan: Binnen dit voorbeeldproject werd i.s.m. architecten, bouwers, slopers en afvalbedrijven gekeken naar het HAKA-gebouw. Een eerste aanzet van een inventarisatie van beschikbare materialen die vrij zouden komen bij de sloop van dit gebouw is toen gemaakt en gesorteerd op soorten, volumes en kwaliteitsnormen.

Inventarisatie lijst van herbruikbare bouwmaterialen

De ervaring is dat een lijst van herbruikbare materialen in de stad een belangrijke startconditie is om vroegtijdig in een bouwproces een circulaire aanpak te kunnen organiseren. Dit geldt zowel voor bestaande bouw die gerenoveerd moet worden of nieuwbouw waarin materialen uit te slopen bestaande bouw gebruikt kunnen worden. Toch gebeurt dit nog niet op grote schaal. De gemeente Rotterdam wil dit veranderen door een inventarisatielijst van bouw materialen in bestaande bouw op te stellen.

Deze inventarisatielijst van beschikbare materialen is met name gericht op de Grond, Weg en Waterbouw en de Burger & Utliteitsbouw. Er zal worden voortgebouwd op bestaande databases (zoals DuboCalc, MKI, e.d.) die aangevuld worden met informatie over de functionaliteit, de isolerende eigenschappen, bewerkingsmogelijkheden en toepasbaarheid van het materiaal om informatie te geven over de hergebruiksmogelijkheden. 

 

Deze lijst zou gebruikt kunnen worden als

-          Input voor BIM–modelleringen

-          Basisvoorwaarde voor projecten van de gemeente Rotterdam,

-          Handreiking bij bestemmingsplannen of bouwprojecten in grondgebied voor de gemeente.

-          Input voor een vergelijking van de impact het gebruik van ‘virgin’ grondstoffen of hergebruikte grondstoffen.

 

Het vraagstuk

De gemeente heeft zichzelf tot doel gesteld om dit concept verder te onderzoeken. Hierbij staan twee vragen centraal:

-          Hoe een inventarisatielijst in de regio het best kan worden gestructureerd en georganiseerd.

-          Hoe het gebruik van hergebruikte materialen uit de sloop van andere gebouwen door stakeholders in de bouw kan worden gestimuleerd (bijvoorbeeld in aanbestedingen of bestemmingsplannen)

Hierover gaan ze graag een keer in gesprek met experts uit verschillende vakgebieden. Welke materialen en gegevens moeten hierop om de herbruikbaarheid goed te kunnen beoordelen? Hoe is deze lijst goed bruikbaar voor stakeholders?

Onze vraag voor jullie is : Heeft u interesse om bij een eerste sessie mee te denken over deze vragen? 

Laat het weten door een berichtje te sturen naar Carien van der Have -carien.vanderhave@hetgroenebrein.nl 

Proposed solutions (0)

Twitter LinkedIn™ Facebook
Written by Carien van der Have on 24-11-17

Do you want to comment on this challenge?

Latest comments