De haven van Amsterdam als Circulaire Hub

question

Door de intensieve recycling en expertise in de haven van Amsterdam is het gebied een uitstekende basis voor de circulaire economie. Om dit te organiseren komen er veel logistieke vraagstukken naar voren. Binnen het project LogiCE worden deze opgepakt.

De Haven van Amsterdam heeft zichzelf als doel gesteld om de omslag naar een circulaire en biobased economie actief te faciliteren. Er komt in de toekomst wellicht meer ruimte vrij in de haven door ontwikkelingen rondom de  fossiele energie. In onder andere deze vrijgekomen ruimte, maar ook de bestaande ruimte, wil het Havenbedrijf graag circulaire bedrijven vestigen. Dit om de ambitie om een circulair havengebied te worden concreet vorm te geven. De vraag hierbij is hoe de haven dit het beste verder kan ontwikkelen.

Circulaire hub voor retour logistiek

De Haven van Amsterdam heeft het voornemen om zich te ontwikkelen tot een circulair centrum op het vlak van circulaire economie en daarbij speelt de retourlogistiek rondom de bouw een belangrijke rol.

In de Amsterdamse haven zijn diverse toeleveranciers voor de bouwsector gevestigd, variërend van leveranciers voor betonpalen, zand en grind, asfalt, hout etc. Daarnaast zien we in de Amsterdamse stad en regio een enorme bouwopgave, zowel voor renovatie, nieuwbouw, woningen, kantoren als infrastructuur. Dit levert retourstromen op: bouwafval dat opnieuw ingezet zou kunnen worden.

Om een circulair systeem rondom de bouw in de regio Amsterdam te realiseren zijn er diverse uitdagingen:

  1. Stedelijke distributie van bouwmaterialen naar de stad (denk aan mogelijkheid van binnenvaart, samenwerking tussen diverse individuele leveranciers, vermindering van truckbewegingen).
  2. Retourlogistiek van bouwafval slimmer inrichten (verminderen verkeersbewegingen en verhogen van de kwaliteit)
  3. Toepassingen vinden om retourstromen opnieuw in te zetten in plaats van het verbranden of storten, mede om de cirkel van bouwmaterialen die getransporteerd worden tussen de stad en de haven te sluiten.

 

Er gebeurt al heel veel om circulariteit te bevorderen in de bouw waar de haven op kan voortborduren. De hoofdvraag gaat dan ook om de rol van de haven binnen dit systeem: Hoe kan de Haven een Hub-functie vervullen voor retourlogistiek in de Bouw?

 

Om hier weloverwogen keuzes in te maken wordt er gezocht naar advies op twee niveaus:

  • Op case niveau: welk specifieke materiaalstromen vanuit de haven en reststromen vanuit de bouw in de stad kunnen slimmer worden vervoerd? En welke restsrromen kunnen nu al al of op korte termijn hoogwaardig worden hergebruikt? En op wleke manier kan dit goed worden georganiseerd?
  • Op strategisch niveau: Wat is van belang in een lange termijnstrategie van de Haven van Amsterdam om een circulaire hotspot te worden? welke rol kan de haven vervullen om het ontwikkelen van ene circulaire hub goed te faciliteren?

 

Tijdens een expertmeeting willen we met een interdisciplinaire groep experts uit de wetenschap en de praktijk ingaan op deze aspecten. Hierin zullen we kansen en uitdagingen specificeren  om de strategie op gebied van circulaire bouwlogistiek verder vorm te kunnen geven. Dit zal worden uitgewerkt in een roadmap met concrete acties.  

 

Hebt u ideeën of oplossingen voor dit vraagstuk? Deel ze hieronder in de reactieruimte.

Wilt u meedenken tijdens de expertbijeenkomst op 19 december 2017? Kijk dan op de eventpagina

 

Update:

Inmiddels heeft de expertsessie plaatsgevonden en zijn er oplossingen aangedragen en relevante kennisvragen verzameld die helpen om een hub voor cirucliar bouwen in de haven van Amsterdam goe te laten aanluiten bij de context.

Daarnaast is er de ambitie uitgesproken om binnen LogiCE een volgende stap te zetten in de richting van een heldere en actie gerichte roadmap. Hier zal binnekort meer over bekend worden.

Ook heeft de Hogeschool Utrecht het Havenbedrijf uitgenodigd om op werkbezoek te komen in Utrecht waar een vergelijkbare uitdaging wordt opgepakt binnen het onderzoeksprogramma 4C (Cross Chain Control Centre) in de Bouwlogistiek. Lees meer over de inoud van dit onderzoek op de website van de HU

Download het verslag van de expertbijeenkomst hier.

Proposed solutions (1)

solution

Oogstkaart: inzicht in lokale reststromen

Twitter LinkedIn™ Facebook
Written by Carien van der Have on 11-09-17

Do you want to comment on this challenge?

Latest comments

De Haven van Amsterdam onderzoekt binnen het project LogiCE hoe zij als logistieke speler bij kunnen dragen. Zowel praktische uitdagingen als strategische vragen worden onderzocht.

Initiator

Participants